Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
rüzgar enerji tribünleri

RES - RÜZGAR ENERJİ PROJELERİ

Alçak basınç bölgesi ile yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımına RÜZGAR denir. Rüzgar bir enerji kaynağıdır. Rüzgarın oluşturduğu mekanik güç gemilerin hareketi, yel değirmenleri, su taşıma ve kuyu pompalama işlemlerinde kullanılagelmiştir.

 

Rüzgar enerjisi mekanik enerjiden tribünler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

 

Rüzgar enerjisi hem yenilebilir olduğu hem de zararlı atıklar oluşturmadığı için temiz bir enerji kaynağıdır. Rüzgar santralleri fosil yakıt santralleriyle kıyaslandığında işletme maliyetleri açısından ekonomik bir kaynaktır. Türkiye'nin rüzgar potansiyeli değerlendirildiğinde rüzgar enerjisinin daha yaygın ve verimli kullanılmasıyla enerji ihtiyacının önemli ölçüde karşılanabileceği öngörülmektedir.

 

Nisan 2013'te yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanununa göre Türkiye'de lisanssız elektrik üretim limiti 500 kW'da 1 MW'a yükseltilerek enerji konusunda yatırım yapmak isteyen firmaların önü açılmıştır. Firmalar kendi enerji tüketimlerini rüzgar enerjisinden sağlayabileceği gibi kullandığı enerji fazlasını enerji dağıtım şirketine satabilmektedir.

 

Firmamız Rüzgar Enerjisi konusunda danışmanlık ve projelendirme aşamalarında hizmet üretmektedir.