Kişisel Veri Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

www.elementenerji.com / Gizlilik ve Kişisel verilerin korunması Element Enerji  vazgeçilmez bir hukuk hakkıdır. Element Enerji verilerden sorumlu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri kabul etmiştir,gizlilik ve  kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu konuda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 a-Çerez Kullanımı Cokies

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerezler web sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizi “hatırlasına” izin verir. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.Çerezler önemli bir role sahiptir. İyi niyetli kişiler bu çerezler sayesinde ziyaretçi sayılarını, web sitesindeki davranışlarını anlayabiliyorlar. Çerezleri kötü niyetli kullanmak da mümkün; bilgisayara bulaşan virüsler, spyware, trojan tarzı kötü niyetli yazılımlar bu verilere ulaşarak bilgilerinizi çalabilirler. Ne kadar sık kullanılsa da, gizliliği önem arz eden sitelerde bu bilgiler hatırlanmamalı ya da belirli aralıklarla temizlenmelidir. Detaylı Çerez Kullanım Politikamızı inceleyebilirsiniz

b-Hukuki Sebepler ve Veri Toplama Şartları

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

c-Kimlerin ve hangi verilerini saklamaktayız

 • —a) Üye Müşteri— Element Enerji wwww.elementenerji.com sitesinde alışveriş eden tüm müşterilerin girmiş olduğu bilgileri kayıt altına almaktadır. Ayrıca sitemize bırakmış olduğunuz yorum, istek, şikayet ve önerileride kayıt altına almaktadır. Sitemize üye olurken haber grup üyeliği yaptırırken veritabanımıza kayıt etmiş olduğunuz tüm bilgiler, sunucumuzda silinmeden kalmaktadır.
  Adınız, kimlik bilgileriniz, T.C. numaranız, e-postanız, Firma bilgilerniz,adresiniz, telefonunuz doğum tairhiniz,kayıt edildikten sonra hukuki ve veri sahibinin talebi olmadığı müddetçe bilgiler kayıtlı kalır ve silinmez. Kredi kartı bilgileriniz asla kayıt edilmez ve sunucumuzda bulundurulmaz. 3D güvenlikle sadece bankaya gönderilerek, ödeme onayı alınır. Siparişleriniz iptal eidlse dahi tüm bilgiler sunucumuzda kayıtlı kalır. Müşterilerimiz, yorum yapanlar, firma bilgileri, kamu kurumları, referanslarımız, örnek sipariş veren müşterilerin özet bilgileri burada kayıt altına alınır. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.
 • -Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • -Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe www.elementenerji.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • -İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • -Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • -Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
 • -Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • -Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • -İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • -Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • -İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • -Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Element Enerji  tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • -Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

 • b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)
 • -Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası
 • -Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe www.elementenerji.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • -İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • -Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • -Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
 • -Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • -İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
 • -Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • -İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • -Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, Element Enerji  tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • -Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • -Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
 • —c Çevrimiçi Ziyaretçi
 • -İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
 • -Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • -Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
 • —3.Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi–
 • -Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • -Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe www.elementenerji.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)
 • -İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • -Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • -Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Yetkilisi
 • -Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
 • -İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
 • -Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
 • -Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
 • -Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza
 • -Görsel Bilgi: Fotoğraf

e-Kişisel Verileriniz neden Element Enerji tarafından kullanılmaktadır

 • —- a) Üye Müşteri Kişisel Verileri—
 • -Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Element Enerji tarafından işletilen “www.elementenerji.com” e-ticaret platformları (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • -Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • -Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • -Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • -Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • -Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • -Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • -İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • -İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • — b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri
 • -Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,
 • -Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • -Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • -Misafir Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • -Misafir Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • -Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Misafir Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • -Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • -Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • -İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • -İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • -Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • —-Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri—-
 • -5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • -Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • -İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • -Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • —-Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri
 • -Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • -Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • -Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • -İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • -İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • -Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • ——Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Yetkilisi Kişisel Verileri
 • -Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • -Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • -Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • -İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • -İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • -Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmes

f-Kişisel Veri güvenliği Tedbirlerimiz

Element Enerji , kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Element Enerji , kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Element Enerji kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Element Enerji ’ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Element Enerji  işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • -Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • -Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • -Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • -Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
 • -Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • -Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Element Enerji ‘nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Element Enerji tarafından işletilen platformlara veya Element Enerji sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Element Enerji  bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

g-Kişisel verilerinizi kime ve ne şekilde aktarabiliriz

Element Enerji kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.
Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler.
Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, Element Enerji ‘ye kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Element Enerji ‘nin sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir. Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukukiolarak da korunmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

h-Kişisel verilerin saklanma süreleri

Element Enerji işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Telefon Ses Kayıtları 3 Yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik sipariş bilgieri 10 Yıl 6563 Sayılı Kanun 
Muhaasebe Finansal  10 Yıl 6563 Sayılı Kanun , 213 Sayılı Kanun
Çerezler 540 Gün  
Ticari e-posta onayı 1 Yıl 6563 Sayılı Kanun 
Çevrimiçi ziyaret  2 Yıl 5661 Sayılı Kanun
İş Başvurusu  1 Yıl  
Üye Müşteri /Misafir verileri 10Yıl 6563 Sayılı Kanun 
Tedarikçi Verileri 10 Yıl 6563 ,6098,6502 Sayılı Kanunar
Tedarikçi kişisel Veriler 10 Yıl 6102,6098,213 sayılı kanun

i-Kişisel verileri kategori etme ve e-posta gönderme

Element Enerji Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;
—a. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
–b. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.
Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri Doğuş Planet içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye atanan bu ID’ler Doğuş Planet tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

j-Kişisel verileriniz üzerinizdeki haklarınız

Element Enerji tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Doğuş Planet websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Doğuş Planet tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

k-Element Enerji’den ileti alma tercihleriniz

Element Enerji tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

l-Mahkeme ve Kamu kurumlarıyla kişisel verilerinizin paylaşımı

Element Enerji tarafından yürütülen elektronik ticaret sitemiz ve mobil uygulama ile yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Element Enerji’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Element Enerji ‘nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

2–Verilerin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

 • Element Enerji, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
 • Element Enerji tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Element Enerji bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
 • Element Enerji tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
 • Element Enerji tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
 • Element Enerji, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

3-Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili değişiklikler

Element Enerji, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.